Ngày 12 tháng 10 năm 2019, trường Tiểu học Đền Lừ tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020