Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học…và hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4), ...