Thông báo Tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

          

          Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học;

         Căn cứ Công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021;

         Căn cứ Công văn số 1137/UBND­­-GD&ĐT, ngày 12/5/2020 của UBND Quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021;

         Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-THĐL ngày 25/5/2020 của trường Tiểu học Đền Lừ về việc tuyển sinh năm học 2020 - 2021;

         Ban giám hiệu trường Tiểu học Đền Lừ thông báo với phụ huynh HS một số nội dung về công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 như sau: (có file hướng dẫn đính kèm)

Tài liệu đính kèm: Tải về

  

Bài viết liên quan