Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường tiểu học Đền Lừ Năm học 2020 – 2021

Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 02/10/2020, Trường tiểu học Đền Lừ tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường

Hội nghị cán bộ, viên chức trường Tiểu học Đền Lừ là hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2020-2021; thông qua hội nghị phát động trong Cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2019-2020 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

 

Đồng chí Hiệu trưởng Lê Thị Mai Hoa báo cáo tại Hội nghị

Đồng thời hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.

Cũng trong hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - 2021. Hội nghị đã kiện toàn được Ban thanh tra nhân dân. Ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí: Đồng chí Đỗ Thị Dung; Duy Thị Khánh Hường; Trần Lệ Thu.

 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021 của trường tiểu học Đền Lừ đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.