Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường Tiểu học Đền Lừ Năm học 2022-2023

 

Thực hiện công văn số 2725/HDLT: SGDĐT-CĐN ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023, sáng ngày 8 tháng 10 năm 2022, trường Tiểu học Đền Lừ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Đền Lừ.

Hội nghị cán bộ, viên chức trường Tiểu học Đền Lừ là Hội nghị phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2022-2023; thông qua hội nghị phát động trong cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Đồng thời Hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường.

 

Tiếp đến, CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Tiếp thu những ý kiến, đề xuất của giáo viên, nhân viên, đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Hiệu trưởng nhà trường đã giải đáp, chia sẻ chi tiết và kịp thời đối với các ý kiến, đề xuất của giáo viên. Đồng chí tin tưởng với những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường Tiểu học Đền Lừ sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2022 - 2023.

 

Hội nghị đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần Đoàn kết - Chung sức - Chung lòng - Phấn đấu đưa trường Tiểu học Đền Lừ lên một tầm cao mới. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023 của trường tiểu học Đền Lừ đã thành công tốt đẹp.