HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2020

Trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam đã quy định ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gọi tắt là ngày Pháp Luật. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của Pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ Pháp luật tại Việt Nam.

Để phát huy ý nghĩa thiết thực của ngày Pháp luật, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về việc tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp, Pháp luật cho mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, ngày 9/11/2020, trường Tiểu học Đền Lừ tổ chức buổi lễ Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

Buổi lễ Hưởng ứng năm nay khác so với các năm trước. Do dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động không tổ chức tập trung dưới sân trường mà được tổ chức trực tiếp tại các lớp học. Cũng trong buổi lễ, toàn thể CB, GV, NV và các em học sinh đã dành một phút tưởng niệm đến các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Hoạt động tuyên tuyền, hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam đã được các em học sinh thể hiện qua các tiểu phẩm đầy ý nghĩa, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi nổi.

     Buổi lễ hưởng ứng “Ngày Pháp Luật Việt Nam” với tính chất là một buổi sinh hoạt tập trung đã giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục, để mọi người có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

Bài viết liên quan