PHIẾU THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NHÀ GIÁO ƯU TÚ" LẦN THỨ 15 NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀN LỪ

          Thực hiện Công văn số 5758/SGDĐT-VP ngày 20/12/2019 về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 của Sở GDĐT Hà Nội, trường Tiểu học Đền Lừ đã nhận được 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT.

       

Tài liệu đính kèm: Tải về

        Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020 của trường Tiểu học Đền Lừ tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định (Có file Phiếu thăm dò đính kèm bên dưới) đối với 01 nhà giáo. Dưới đây là Công văn về việc thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 15 năm 2020 và bảng Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT của trường Tiểu học Đền Lừ:

                                                                                                                                                                                                                                                  

Phiếu thăm dò dư luận.doc

Bài viết liên quan