THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Công văn số 833/UBND-GDĐT ngày 19/4/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-THĐL ngày 29/5/2021 của trường Tiểu học Đền Lừ về việc tuyển sinh năm học 2021 - 2022;

Ban Giám hiệu trường Tiểu học Đền Lừ thông báo với phụ huynh HS một số nội dung về công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 -2022 như sau: