Trường Tiểu học Đền Lừ hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”

 

Thực hiện Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai; Công văn số 307/GD&ĐT ngày 18/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2022, sáng ngày 31/10/2022, trường Tiểu học Đền Lừ đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh toàn trường về pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hoạt động hưởng ứng này nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu và tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, tự giác, trở thành thói quen hằng ngày, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn hiến pháp, pháp luật.

Nhân dịp này, trường Tiểu học Đền Lừ tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm nay: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2022, các ngành, các cấp thành phố Hà Nội đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

 Hoà chung không khí hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, các em học sinh của các khối lớp đã mang đến những tiết mục văn nghệ, các trò chơi phổ biến kiến thức pháp luật hào hứng và hiệu quả.

Sau buổi lễ, mỗi CB, GV, NV nhà trường đều nhận thấy cần chấp hành tốt mọi chủ trường đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, tạo môi trường sư phạm lành mạnh và phát triển. Các em học sinh thấy bản thân phải cố gắng học tập rèn luyện, tuân thủ pháp luật Việt Nam, góp phần nhỏ bé xây dựng đất nước ngày một lớn mạnh, giàu đẹp.