Trường Tiểu học Đền Lừ phát động tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ngày 30/9/2019, thầy trò trường Tiểu học Đền Lừ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề "Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập".  

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt được tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng, dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, khẳng định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển bản thân.

Hưởng ứng phong trào đó, trường Tiểu học Đền Lừ cũng phát động phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, chú trọng xây dựng mô hình “thư viện mở”, “Thư viện xanh”, “Thư viện thân thiện”. Ngày 30/9/2019, nhà trường phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”. Thầy trò trường Tiểu học Đền Lừ đã biểu diễn các tiết mục hưởng ứng như diễn tiểu phẩm, kể chuyện theo sách, trao thông điệp về tầm quan trọng của việc học như “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, “Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất”, “Khuyến học khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao”, “Học tập suốt đời là chìa khóa của thành công” ... 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Học tập suốt đời. Đó là một xã hội mà mỗi cá nhân luôn phải tích cực. Hơn nữa, học tập suốt đời cũng giúp người khác gắn kết, gần nhau hơn, cũng là nguồn vui, giúp mỗi người cảm thấy hoàn thiện bản thân mình.

 

 

Bài viết liên quan