Quyết định Tuyển sinh của Ủy ban nhân dân Quận Hoàng Mai về Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Tổ chức tuyển sinh (TS) đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số trường

     Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học sinh 2 buổi/ngày. Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT và UBND Quận về công tác tuyển sinh của đơn vị mình.

      Với mục đích và yêu cầu trên ngày 17/5/2019, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020.

       * Tuyển sinh vào các trường mầm non  

       1. Phương thức và đối tượng:

       a. Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố.

        b. Đối tượng: Trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn.

        2. Độ tuổi dự tuyển:

        - Căn cứ tình hình của đơn vị, nhà trường tổ chức tuyển sinh đúng đối tượng, trong đó ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

     - Lưu ý:

     + Các trường thông báo công khai chỉ tiêu TS, thời gian TS trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

     + Các trường phối hợp với UBND phường về công tác TS; phối hợp với các đơn vị khác trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của UBND phường, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về công tác TS trong đó có nêu rõ tuyến TS, hình thức TS, chỉ tiêu TS, thời gian TS ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác TS, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến TS quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến TS được giao.

     + Về số trong một nhóm, lớp thực hiện the quy định Điều 13, Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: đảm bảo ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ.

     3. Hồ sơ dự tuyển:

     - Đơn xin học (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

     - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

     - Bản photo Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.

     4. Thời gian tuyển sinh:

     a. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 06/7/2019;

     b. Tuyển sinh trực tiếp: Tuyển sinh trẻ từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.

     * Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

     1. Phương thức và đối tượng:

     a. Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

      b. Đối tượng:

      - Đối tượng dự tuyển vào lớp 1: Những học sinh trong độ tuổi vào học lớp 1.

      - Đối tượng dự tuyển vào lớp 6: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

      2. Độ tuổi dự tuyển:

      a. Lớp 1: Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 06 tuổi (sinh năm 2013). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi 07 đến 09 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

      b. Lớp 6:

      - Tuổi HS vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008).

      - Những trường hợp đặc biệt:

     + Những HS được học vượt lớp hoặc HS được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;

     + HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;

     + HS không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

     3. Hồ sơ dự tuyển:

     a. Lớp 1:

     - Đơn xin học (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

     - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

     - Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.

     b. Lớp 6:

     - Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp;

     - Bản chính học bạ cấp Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

     - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

     - Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường;

      - Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

      4. Thời gian tuyển sinh

      a. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

     - Tuyển sinh vào lớp 1: từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 03/7/2019;

     - Tuyển sinh vào lớp 6: từ ngày 07/7/2019 đến hết ngày 09/7/2019;

     b. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.

     * Lưu ý:

     1. Đối với học sinh có nhu cầu đăng ký vào các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo Chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội”: Học sinh đăng ký và nộp đơn tại nơi học sinh học lớp 5 tiểu học vào ngày 23/5/2019; trường tiểu học nộp cho phòng GD&ĐT chậm nhất vào ngày 27/5/2019.

     2. Trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019, các trường chủ động chia thời gian tuyển sinh cụ thể cho từng độ tuổi, tổ dân phố, khu dân cư để tránh tình trạng phụ huynh phải chờ đợi hoặc tạo sự quá tải giả.

     3. Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến đã nhận được thông báo đăng ký thành công nếu có nhu cầu đối chiếu ngay hồ sơ tuyển sinh thì nhà trường tạo điều kiện để cho mẹ HS đối chiếu đến hết ngày 18/7/2019.

     4. 11h00’ ngày 19/7/2019, các trường báo cáo công tác TS về phòng GD&ĐT (theo mẫu). Đối với những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao hoặc số học sinh nộp hồ sơ vào trường vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao thì phải báo cáo về phòng GD&ĐT (kèm theo danh sách HS dự kiến tuyển sinh bổ sung). Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD&ĐT tham mưu với UBND Quận cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ  chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019.

      5. Tuyển sinh vào các trường ngoài công lập:

      - Không phân tuyến tuyển sinh. Tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của mỗi trường, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo UBND Quận.

      - Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, phòng GD&ĐT tham mưu với  UBND Quận giao chỉ tiêu TS cho trường.

      - Các trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của HS, cha mẹ HS trước khi làm thủ tục nhập học cho HS. Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định của Sở GD&ĐT.

      - Thời gian tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học bắt đầu từ ngày 26/5/2019 đến ngày 12/7/2019; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2019./.

QD 163 TS của Quận.pdf